New Post

Rss

Thứ Năm, 5 tháng 6, 2014
Hình ảnh chi tiết Căn Hộ chung cư South Tower

Hình ảnh chi tiết Căn Hộ chung cư South Tower

Hình ảnh chi tiết căn hộ chung cư South Tower


Truy Cập link sau để biết thêm chi tiết dự án: http://hoanglietchungcusouthtower.blogspot.com/2014/06/chung-cu-south-tower.html


 
Đơn vị độc quyền phân phối: Vic LandQuản lý dự án: 0904.186.000

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIC
Phòng 107 - 108 Tòa nhà CT4, Khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội
Hình Ảnh Mặt Bằng Chung Cư South Tower

Hình Ảnh Mặt Bằng Chung Cư South Tower


Độc quyền phân phối dự án chung cư South Tower - hoàng mai
Mua chung cư South Tower thời điểm vàng đang nằm trong tầm tay của bạn.

Sàn bất động sản Phúc An độc quyền phân phối dự án chung cư South Tower giá gốc, khi quý khách hàng mua căn hộ của dự án sẽ trực tiếp kí với chủ đầu tư với giá 14,5tr/m2 mà không phải qua bất kì một trung gian nào.
Tổng quan dự án chung cư South Tower.
Tên dự án: chung cư South Tower - hoàng mai
Địa chỉ: số 6 nghách 51 ngõ 15 đường ngọc hồi phường hoàng liệt, quận hoàng mai, HN ( giáp mặt đường trần thủ độ)
Tổng diện tích 3560m2
Chủ đầu tư: công ty cổ phần thiết bị vật tư du lịch
Phân phối độc quyền: sàn giao dịch bất động sản VIC Land

Phối cảnh tổng thể - Chung cư South TowerVị trí - Chung cư South Tower

Chung cư South Tower


 Chung cư South Tower
Chung cư South Tower

Chung cư South Tower

Chung cư South TowerChung cư South Tower


Chung cư South Tower


Chung cư South Tower


Chung cư South TowerTruy Cập link sau để biết thêm chi tiết dự án: http://hoanglietchungcusouthtower.blogspot.com/2014/06/chung-cu-south-tower.html


 
Đơn vị độc quyền phân phối: Vic Land


Quản lý dự án: 0904.186.000

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIC
Phòng 107 - 108 Tòa nhà CT4, Khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội
Hợp đồng mua bán South Tower

Hợp đồng mua bán South TowerCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
====o0o====


HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở

Số:    / HĐ-HL

- Bộ Luật dân sự được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/06/2005.
- Luật Xây dựng được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2003.
- Luật Kinh doanh Bất động sản được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006.
- Luật Nhà ở được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.
- Các Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật.
- Căn cứ Công văn số 356/QHKT – P2 ngày 03/02/2010 của Sở quy hoạch kiến trúc Hà Nội.
- Căn cứ giấy chứng nhận đầu tư số : 01121001100 ngày 30 tháng 7 năm 2012 của UBND Thành phố Hà Nội.
- Căn cứ vào Quyết định số 3275/QĐ - UBND  ngày 22/5/2013 của UBND Thành phố Hà Nội về việc châp thuận để Công ty thực hiện dự án đầu tư xây dựng trung tâm thương mại văn phòng và nhà ở để bán tại số 6/51/15 đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai.
Hôm nay, ngày     tháng    năm 201   , tại trụ sở Công ty Cổ Phần Thiết Bị Vật Tư Du Lịch.

Bên bán nhà ở (sau đây gọi tắt là Bên A): CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ DU LỊCH
MST            : 0100107395.
Địa chỉ         : Số 26 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại    : 043.7760327                                        Fax: 043.7760309
Tài khoản số :0451000106888 tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương-CN Thành Công.
Đại diện là    :  Ông  Trương Văn Đức                     Chức vụ:  Giám đốc.

Bên mua nhà ở (sau đây gọi tắt là Bên B): Ông/ Bà
       CMND số                                  do công an                                    cấp ngày    
Địa chỉ  :
Điện thoại :
Hai bên thoả thuận ký kết hợp đồng này với những điều khoản và điều kiện được quy định dưới đây:

ĐIỀU 1- PHẠM VI CỦA HỢP ĐỒNG:
Bên A đồng ý bán cho Bên B 01 căn hộ số        , kí hiệu      , tầng:     với diện tích:          m2. tại dự án xây dựng Trung tâm thương mại văn phòng và nhà ở để bán tại số 6 ngách 51 ngõ 15 đường Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội,  mà bên A đang làm Chủ đầu tư.

ĐIỀU 2- GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN:
a)     Tổng giá bán Căn hộ
            Tổng giá bán Căn hộ bằng diện tích sàn Căn hộ nhân với (x) Đơn giá 1m2 sàn Căn hộ, trong đó:
-            Giá bán của 1m2 sàn (một mét vuông sàn) Căn hộ là: 14.500.000 đồng (Đã  bao gồm VAT). Giá sẽ không thay đổi đến khi bàn giao nhà
-             Diện tích sàn Căn hộ: …..m2 là diện tích tính theo thiết kế.
Như vậy, Tổng giá trị Hợp đồng tính là: …….. đồng
          (Bằng chữ: ………………………………………………………………….../.)
b)                Giá bán nêu tại khoản a điều này đã bao gồm  : thuế giá trị gia tăng ,thuế chuyển đổi mục đích sử dụng đất lâu dài nhưng chưa bao gồm: kinh phí bảo trì phần sở hữu chung (2% tổng giá bán Căn hộ trước thuế VAT theo quy định của Luật Nhà ở), phí và lệ phí mà Bên Mua phải trả theo quy định của pháp luật liên quan đến việc mua bán, chuyển nhượng, cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu Căn hộ và các khoản tiền khác mà Bên Mua phải chịu theo quy chế quản lý Căn hộ trong Tòa nhà.
c)                 Kinh phí bảo trì 2% nêu tại khoản b điều này để bảo trì phần sở hữu chung của Tòa nhà chung cư Trung tâm thương mại văn phòng và nhà ở để bán tại số 6 ngách 51 ngõ 15 đường Ngọc Hồi. Trong trường hợp phần kinh phí bảo trì này không đủ để thực hiện bảo trì phần sở hữu chung thì các Chủ sở hữu căn hộ Chung cư có trách nhiệm đóng góp thêm kinh phí tương ứng với phần diện tích thuộc sở hữu riêng của từng Chủ sở hữu.
d)        Phần sở hữu riêng và phần sở hữu chung
- Được ghi trong phụ lục 01 kèm theo hợp đồng này.
2. Hình thức thanh toán:
Tất cả các khoản thanh toán theo hợp đồng này phải trả bằng tiền đồng Việt Nam, bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản .
3. Phương thức thanh toán:
- Đợt 1: Ngay sau khi ký hợp đồng này, Bên B nộp số tiền là:                         đồng  tương đương với 25% giá trị hợp đồng.
- Đợt 2: Ngay sau khi đổ xong sàn tầng 5 thời hạn tháng 5/2014 , Bên B nộp số tiền là:                      đồng  tương đương với 15% giá trị hợp đồng.
- Đợt 3: Ngay sau khi đổ xong sàn tầng 15 thời hạn tháng 7/2014 , Bên B nộp số tiền là:                       đồng  tương đương với 15% giá trị hợp đồng.
- Đợt 4: Ngay sau khi xong sàn tầng 20 thời hạn tháng 10/2014 , Bên B nộp số tiền là:                       đồng  tương đương với 20% giá trị hợp đồng.
- Đợt 5: Ngay sau khi xong sàn tầng 23 thời hạn tháng 12/2014 , Bên B nộp số tiền là:                       đồng  tương đương với 5% giá trị hợp đồng.
- Đợt 6 : Trước khi giao nhà, Bên B nộp số tiền là :                                     đồng  tương đương với 20% giá trị hợp đồng.
ĐIỀU 3- QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ BÊN BÁN:
1. Quyền của Bên bán:
- Yêu cầu bên mua trả đủ tiền mua nhà đúng thời hạn ghi trong hợp đồng.
- Yêu cầu bên mua nhận nhà đúng thời hạn ghi trong hợp đồng.
- Có quyền ngừng hoặc yêu cầu các nhà cung cấp điện, nước và các dịch vụ tiện ích khác nếu Bên mua vi phạm nghiêm trọng Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Quyết định số 08/2008/QĐ-BXD ngày 28/5/2008 của Bộ xây dựng.
2. Nghĩa vụ của Bên bán:
- Xây dựng hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng theo quy hoạch tổng thể đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo khi bàn giao, Bên mua có thể sử dụng và sinh hoạt bình thường.
- Thiết kế căn hộ và thiết kế công trình tuân theo các quy định về pháp luật xây dựng (Thiết kế căn hộ và quy hoạch tổng thể sẽ không bị thay đổi trừ trường hợp yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).
- Kiểm tra, giám sát việc xây dựng căn hộ để đảm bảo chất lượng xây dựng, kiến trúc kỹ thuật và mỹ thuật theo đúng thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành.
- Chuyển giao căn hộ cho Bên mua đúng thời hạn kèm theo bản vẽ thiết kế tầng nhà có căn hộ và thiết kế kỹ thuật liên quan đến căn hộ.
- Có trách nhiệm làm thủ tục để cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cho Bên mua căn hộ và bàn giao các giấy tờ có liên quan đến căn hộ cho Bên mua.

ĐIỀU 4- QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ BÊN MUA:
1. Quyền của Bên mua:
- Nhận căn hộ có chất lượng với các thiết bị, vật liệu theo đúng thời hạn.
- Yêu cầu bên bán làm thủ tục nộp hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với căn hộ.
- Sử dụng các dịch vụ hạ tầng do doanh nghiệp dịch vụ cung cấp trực tiếp hoặc thông qua bên bán sau khi nhận bàn giao căn hộ.
2. Nghĩa vụ của Bên mua:
- Thanh toán cho Bên bán tiền mua căn hộ theo những điều khoản và điều kiện quy định tại Điều 2.3 của hợp đồng này.
- Thanh toán các khoản thuế và lệ phí theo quy định của pháp luật như nội dung nêu tại Điều 5 của hợp đồng này.
- Thanh toán các khoản chi phí dịch vụ như: Điện, nước, truyền hình cáp, truyền hình vệ tinh, thông tin liên lạc… phí quản lý vận hành (Trông giữ tài sản, vệ sinh môi trường, bảo vệ, an ninh…)
- Thanh toán toàn bộ kinh phí bảo trì tại điều 2 hợp đồng này trước khi nhận bàn giao căn hộ.
- Thanh toán kinh phí quản lý vận hành ( trông giữ tài sản, vệ sinh môi trường, bảo vệ, an ninh ….) và các chi phí khác theo đúng nội quy Ban quản lý toà nhà .
- Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp quản lý vận hành trong việc bảo trì, quản lý vận hành nhà chung cư.
- Sử dụng căn hộ đúng mục đích theo quy định tại điều 1 của luật nhà ở. Thực hiện đúng yêu cầu trong việc bảo trì, quản lý vận hành nhà chung cư.
- Trong quá trình sử dụng căn hộ  nếu bên B có nhu cầu tự nâng cấp, sửa chữa hoặc thay đổi cầu trúc và thẩm mỹ bên trong căn hộ thì bên B phải có văn bản đề nghị gửi cho bên A. Sau khi xem xét chấp thuận bằng văn bản bên B mới được tiến hành sửa chữa. Trong quá trình không được ảnh hưởng hoặc gây tổn hại cho căn hộ liền kề cũng như kiến trúc và thẩm mỹ của khu nhà. Công việc xây dựng chỉ được bên A cho phép thực hiện khi bên B đã thanh toán đủ số tiền mua căn hộ.

ĐIỀU 5- THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ PHẢI NỘP:
- Bên mua có trách nhiệm nộp cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc cho bên bán nộp lại cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền mọi khoản thuế, chi phí và lệ phí phát sinh có liên quan đến việc lập quyền sở hữu, công chứng căn hộ theo quy định của pháp luật tại thời điểm thực hiện.
- Bên mua có trách nhiệm phải đóng trực tiếp bất kỳ khoản thuế, phí và lệ phí nào nói trên, nếu bên bán đóng các khoản đó cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì bên mua phải hoàn trả lại đầy đủ cho bên bán trong vòng 05 ngày kể từ khi nhận được thông báo bằng văn bản của bên bán.

ĐIỀU 6- BẢO HÀNH:
-. Bên bán bảo hành công trình trong 12 tháng kể từ ngày thông báo bàn giao căn hộ.
- Việc bảo hành được thực hiện bằng phương thức thay thế hoặc sửa chữa các hạng mục bị hư hỏng trở lại tình trạng tại thời điểm bàn giao căn hộ. Trường hợp thay thế thì phải đảm bảo các thiết bị, vật liệu cùng loại có chất lượng tương đương hoặc tốt hơn.
- Không thực hiện việc bảo hành trong các trường hợp căn hộ, phần sở hữu chung nhà chung bị hư hỏng do thiên tai, địch hoạ hoặc do người sử dụng gây ra do sự bất cẩn, sử dụng sai hoặc tự ý sửa chữa thay đổi.
- Bên mua có trách nhiệm kịp thời thông báo cho bên bán khi có hư hỏng thuộc diện được bảo hành.
- Sau thời hạn bảo hành được quy định ở trên, việc sửa chữa những hư hỏng thuộc trách nhiệm của bên mua.

ĐIỀU 7- CHUYỂN GIAO QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ:
- Bên mua có quyền thực hiện các giao dịch như chuyển nhượng, thế chấp, cho thuê để ở, tặng cho và các giao dịch khác theo quy định của pháp luật về nhà ở sau khi được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ đó.
- Trong thời gian thực hiện hợp đồng mua bán nhà này, bên mua chỉ có quyền chuyển nhượng, thế chấp, cho, tặng căn hộ nếu được sự đồng ý của bên bán và nộp cho bên bán đơn xin chuyển nhượng, cho, tặng căn hộ.
- Trong tại 02 trường hợp nêu trên của Điều này, người nhận chuyển nhượng lại căn hộ được hưởng quyền lợi và phải thực hiện các nghĩa vụ của bên mua quy định trong hợp đồng này.

ĐIỀU 8. CAM KẾT CỦA CÁC BÊN:
- Các bên cam kết thực hiện đầy đủ các nội dung đã ghi trong hợp đồng này.
8.1 Bên A đảm bảo việc thực hiện dự án đúng tiến độ, đúng các trình tự, quy định hiện hành của Pháp luật. Bàn giao nhà cho bên B : quý  III năm 2015. Ngày bàn giao nhà có thể muộn, sớm hơn 90 ngày hoặc theo sự thỏa thuận khác bằng văn bản giữa các bên. Các bên sẽ tiến hành lập biên bản bàn giao căn hộ tại thời điểm bàn giao.
8.2- Trong trường hợp dự án không được triển khai theo đúng tiến độ, với điều kiện Bên B tuân thủ và thực hiện đầy đủ các điều khoản của Hợp đồng này, Bên A sẽ phải chịu mức phạt lãi bằng  số tiền Bên B phải  đóng góp cho phần còn lại của Hợp đồng nhân với  lãi suất nợ quá hạn do Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam công bố tại thời điểm thanh toán.
8.3- Trong trường hợp Bên B, sau năm (05) ngày kể từ ngày đến hạn nộp tiền quy định tại Điều 2 của Hợp đồng này mà Bên B chưa thực hiện việc thanh toán cho Bên A, Bên A sẽ gửi cho Bên B văn bản thông báo về việc chậm trễ đó, và:
+ Trong trường hợp Bên B, sau mười (10) ngày kể từ ngày bên A gửi thông báo, không thực hiện việc  nôp tiền  đến hạn cho Bên A, ngoài khoản tiền đến hạn phải đóng góp, Bên B phải thanh toán cho Bên A thêm khoản phạt phát sinh từ khoản tiền chậm đóng góp theo lãi suất nợ quá hạn do Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam công bố tại thời điểm thanh toán.
+ Trong trường hợp Bên B không thanh toán cho Bên A phần tiền phải nộp đến hạn và khoản phạt nêu ở trên sau ba mươi (30) ngày kể từ ngày Bên A gửi văn bản thông báo cho Bên B, Bên A có quyền chuyển quyền mua căn hộ  của Bên B cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không phải thông báo cho Bên B. Trong trường hợp này, Bên A chỉ phải hoàn trả số tiền Bên B đã nộp theo quy định tại điều 4 sau khi đã khấu trừ các chi phí hành chính, lãi chậm nộp, lệ phí, thuế do Bên A phải chi trả trong quá trình chuyển quyền mua nhà (nếu có).
8.4- Trong thời gian thực hiện hợp đồng bên B chỉ có quyền chuyển nhượng, cho, tặng căn hộ. Nếu được sự đồng ý bằng văn bản của Công ty Cổ Phần Thiết Bị Vật Tư Du Lịch thì Bên B phải  trả một khoản phí bằng 2% giá trị hợp đồng.

ĐIỀU  9- CAM KẾT ĐỐI VỚI PHẦN SỞ HỮU RIÊNG, PHẦN SỞ HỮU CHUNG VÀ CÁC CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ CỦA TOÀ NHÀ CHUNG CƯ.
  9.1 Bên B được quyền sở hữu riêng đối với diện tích sàn căn hộ ghi trong hợp đồng này. Bên B được quyền sử dụng đối với các phần sở hữu chung trong nhà chung cư theo quy đinh tại phụ lục số 01 kèm theo hợp đồng này.
9.2 Mức phí đóng góp dùng cho quản lý vận hành toà nhà chung theo quy định và có thể điều chỉnh phù hợp với thực tế.

ĐIỀU 10 - CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG:
  Hợp đồng này chỉ bị chấm dứt trong các trường hợp sau:
- Hợp đồng đã được các bên thực hiện xong.
- Hai bên đồng ý chấm dứt hợp đồng bằng văn bản. Trong trường hợp này, hai bên sẽ thoả thuận các điều kiện và thời hạn chấm dứt.
- Bên mua chậm trễ thanh toán tiền mua nhà quá 01 tháng theo thoả thuận tại Điều 2 khoản 3 của hợp đồng này.
- Trong trường hợp bên mua chấp hành đúng mọi điều khoản trong hợp đồng và Bên bán chậm bàn giao nhà so với tiến độ cam kết quá 9 tháng thì bên mua có thể chấm dứt hợp đồng, bên bán phải hoàn trả tiền và lãi xuất nợ quá hạn do ngân hàng Ngoại thương Việt Nam công bố tại thời điểm thanh lý.

ĐIỀU 11 - GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP:
Tất cả các tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp đồng này trước tiên sẽ được bàn bạc giải quyết bằng thương lượng và hòa giải giữa 02  bên. Nếu không thương lượng, một trong hai bên có quyền đưa ra giải quyết tại Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội. Quyết định của Tòa án có hiệu lực bắt buộc các bên phải thi hành.
ĐIỀU 12 - NHỮNG QUY ĐỊNH KHÁC:
- Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bản Hợp đồng này và các Phụ lục tạo thành một Hợp đồng thống nhất, không thể tách rời và có giá trị ràng buộc pháp lý với các bên kể từ ngày ký.
- Hợp đồng này gồm 05 trang, được lập thành 02 bản gốc. Bên bán giữ 01 bản, bên mua giữ 01  bản. Các bản hợp đồng này có nội dung và giá trị pháp lý ngang nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN BÁN
ĐẠI DIỆN BÊN MUA
PHỤ LỤC 1

(Đính kèm hợp đồng mua bán số ………             ngày      tháng       năm 2014 )

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH TIỆN ÍCH CHUNG - RIÊNGSTT


Nội dung
Phần sở hữu riêng của Bên Bán
Phần sở hữu chung của khu Căn hộ
Phần sở hữu chung của khu Căn hộ và Bên Bán
I
Khu vực công cộng

Mọi khu vực công cộng của khu Căn hộ, bao gồm: Cổng ra vào, lối đi, cầu thang, hành lang, tiền sảnh, khu vực hộp thư, đường nội bộ.


X
II
Hệ thống điện
1
Hệ thống chiếu sáng khu sảnh

X

2
Hệ thống chiếu sáng hành lang

X

3
Hệ thống điện cao thế


X
4
Hệ thống tủ điện hạ thế


X
5
Hệ thống máy biến áp
Hệ thống chiếu sáng trong trường hợp khẩn cấp


X
6
Hệ thống theo dõiIII
Hệ thống cấp thoát nước
1
Hệ thống bơm nước từ tầng kỹ thuật lên bể chứa

X

2
Hệ thống thoát nước từ Căn hộ ra trục đứng

X

3
Hệ thống bơm nước từ thành phố và tầng kỹ thuật (bể chứa)


X
4
Hệ thống thoát nước trục đứng


X
5
Hệ thống xử lý nước thải bảo vệ môi trường


X
IV
Hệ thống điều hòa không khí, thông gió
1
Hệ thống VRV cho khu dịch vụ Trung tâm thương mại
X


2
Hệ thống quạt thông gió hành lang

X

3
Hệ thống quạt hút mùi nhà vệ sinh Căn hộ

X

4
Quạt tăng áp


X
V
Hệ thống thông tin liên lạc
1
Hệ thống door phone

X

2
Hệ thống mạng truyền hình

X

3
Hệ thống mạng điện thoại, internet


X
VI
Hệ thống thang máy
1
Thang máy trong Tòa nhà


X
2
Thang cuốn cho các tầng khối đế (TTTM)
X


VII
Hệ thống Camera khối đế và chung cư
1
Hệ thống camera khối đế và chung cư
X


VIII
Hệ thống máy phát điện
1
Hệ thống máy phát điện cho khu Căn hộ


X
2
Hệ thống máy phát điện cho khu TTTM
X


IX
Hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC)
1
Hệ thống chữa cháy khối đế
X


2
Hệ thống chữa cháy các tầng lầu

X

3
Hệ thống đèn báo cháy cảm ứng khói tại hành lang và các khu vực công cộng khác


X
4
Trạm bơm nước cứu hỏa


X
5
Hệ thống thang bộ và thang thoát hiểm


X
6
Bể chứa nước cứu hỏa


X
X
Hệ thống âm thanh
1
Hệ thống âm thanh


X
XI
Khu vực của, sảnh vào khu Căn hộ
1
Các cửa từ các tầng hầm và sảnh Căn hộ

X

XII
Hệ thống chống sét
1
Hệ thống chống sét


X
XIII
Hệ thống kiến trúc, xây dựng
1
Phần sân, hành lang ngoài Tòa nhà ở tầng 1
X


2
Cầu thang thoát hiểm từ tầng 1 ra ngoài


X
XIV
Tầng hầm và nơi để xe
1
Tầng hầm
X


2
Nơi để xe chung cư khu căn hộ
X


3
Nơi để xe khu thương mại (TTTM)
X


4
Tầng kỹ thuật, dịch vụ tầng mái
X


XVII
Hệ thống khác
1
Khu vực kỹ thuật trong tầng hầm có liên quan đến các Công trình tiện ích chung nêu trên và các hệ thống tự động khác trang bị cho việc sử dụng chung của các Chủ sở hữu Căn hộ và người cư ngụ khác.


X
PHỤ LỤC 2

(Đính kèm hợp đồng mua bán số ………             ngày      tháng       năm 2014 )

VẬT LIỆU VÀ TRANG THIẾT BỊ CỦA CĂN HỘ

STT
CHI TIẾT
Mô Tả
1
Phòng khách, Phòng ăn
Sàn: Gạch lát nền Granite, Ceramic liên doanh hoặc tương đương
Tường: Bả sơn nước ICI, Nishu hoặc tương đương.
Trần: Sơn bả ICI, Nishu hoặc tương đương
Cửa đi chính: Cửa Hàn Quốc hoặc tương đương, và các phụ kiện đi kèm chất lượng cao, khóa Nikkei, Doolea, ABC, Koler…
Cửa ra ban công : Cửa lõi thép cao cấp UPVC  hoặc tương đương, kính an toàn chuyên dung cho nhà cao tầng
Điều hòa nhiệt độ: Có thiết kế vị trí chờ.
2
Phòng ngủ
Sàn: Gạch lát nền Granite, Ceramic liên doanh hoặc tương đương
Tường: Bả sơn nước ICI, Nishu hoặc tương đương
Trần: Sơn bả ICI, Nishu hoặc tương đương
Cửa đi: Gỗ công nghiệp veneer, kèm phụ kiện chất lượng cao, khóa Nikkei, Doolea, ABC, Koler…hoặc cửa Hàn Quốc
Cửa sổ: Cửa lõi thép cao cấp UPVC  hoặc tương đương, kính an toàn chuyên dung cho nhà cao tầng
Cửa ra ban công : Cửa lõi thép cao cấp UPVC  hoặc tương đương, kính an toàn chuyên dung cho nhà cao tầng
Điều hòa nhiệt độ: Có thiết kế vị trí chờ.
3
Khu vệ sinh
Sàn: Gạch lát nền Granite, Ceramic chống trượt hoặc tương đương
Tường: Gạch ốp Granite, Ceramic liên doanh hoặc tương đương
Trần: Sơn bả ICI, Nishu hoặc tương đương
Cửa : Cửa nhựa lõi thép UPVC kèm phụ kiện , khóa Nikkei, Doolea, ABC, Koler…
Thiết bị vệ sinh: Thiết bị vệ sinh INAX và phụ kiện, vòi rửa vệ sinh, gương, giá treo khăn, hộp đựng giấy, quạt thông gió…hoặc tương đương.
4
Phòng bếp
Sàn: Gạch lát nền Granite, Ceramic liên doanh hoặc tương đương
Tường: Gạch ốp tường Granite, Ceramic liên doanh hoặc tương đương
Trần: Sơn bả ICI, Nishu hoặc tương đương
5
Chi tiết khác
Điện thoại, internet : Đầu chờ
Đèn chiếu sáng; Đèn huỳnh quang liên doanh hoặc tương đương

-.......... Phụ lục này có hiệu lực kể từ ngày ký;
- ......... Phụ lục được coi là một phần không thể tách rời của Hợp đồng này và được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

Đơn vị độc quyền phân phối: Vic Land

Quản lý dự án: 0904.186.000

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIC
Phòng 107 - 108 Tòa nhà CT4, Khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội
Copyright © 2012 chung cư south tower All Right Reserved